Synpunkter

Synpunkter

Regler

Denna blogg är till för att medlemmarna i Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening skall kunna delge sina synpunkter på föreningens verksamhet.
Vi förutsätter att alla inlägg är seriösa och följer normal umgängeskultur i samhället.
Inlägg som är stötande eller kränkande kommer att tas bort.
Debattörer som bryter mot våra regler kommer att blockeras.

Du kan kommentera existerande inlägg utan att vara inloggad.
Ange namn eller fastighetsbeteckning i författarfältet när du ger en kommentar.

Exploatering Annelund

AnnelundPosted by Heimdal-Skogsbacken 2012-12-01 16:55:35
Det pågår en diskussion om Annelund och hur Annelund skall exploateras. Gällande detaljplan ger Lundbergs rättighet att stycka av 32 nya tomter i Annelundsområdet.
Troligen kommer dessa nya fastigheter att ingå i vår nuvarande samfällighetsförening.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Rolf Elsrud 2013-08-21 17:30:10

Nej det är en möjlig engångskostnad. Vid anslutningen av de nya fastigheterna kommer trafiksituationen göra att Kremla- och Champinjonvägarna behöver upprustas. Om vi inte får exploatören/de nya fastigehterna att bekosta den upprustningen drabbar det alla medlemmar i vår samfällighet. Styrelsen för en debatt med Lantmäteriet och vi har också överklagat omprövningsbeslutet, eftersom det dessutom fanns sakfel i den. Förhoppningsvis kommer anslutningsavgiften för de nya fastigheterna vara så stor att den kan bekosta upprustningen.
Helst vill vi att det skapas en ny utfart mot väg 207. Den utfarten skulle då bekostas av exploatören.

Posted by Johan Fintling 2013-08-08 11:40:59

När ni skriver att det kan bli 1000 kronor dyrare för fastigheterna, vad baseras det på? Är det en kostnad per år som kommer att adderas nuvarande avgift?