Synpunkter

Synpunkter

Regler

Denna blogg är till för att medlemmarna i Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening skall kunna delge sina synpunkter på föreningens verksamhet.
Vi förutsätter att alla inlägg är seriösa och följer normal umgängeskultur i samhället.
Inlägg som är stötande eller kränkande kommer att tas bort.
Debattörer som bryter mot våra regler kommer att blockeras.

Du kan kommentera existerande inlägg utan att vara inloggad.
Ange namn eller fastighetsbeteckning i författarfältet när du ger en kommentar.

Inbjudan till debatt om verksamheten

VerksamhetenPosted by Heimdal-Skogsbacken 2012-12-01 16:53:19
Ni som är medlemmar i Samfällighetsföreningen inbjuds härmed att delge era synpunkter på verksamheten.
Synpunkter kan också skickas in via de mailadresser som finns på hemsidan.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Rolf Elsrud 2013-08-21 17:23:36

Nej vi har blivit lovade ritningar men har inte fått dem än.
Vägen kommer att få oljegrus i norra delen, men inte asfalt.

Posted by Johan Fintling 2013-08-08 11:39:48

Nu har arbetet med att bredda Björksoppsvägen startat. Finns ritningar över planerna att ta del av? Kommer vägen att asfalteras?

Posted by Rolf Elsrud 2013-02-22 18:59:00

Vi har frågan på dagordningen för styrelsemöten. Bra att du uppmärksammar oss på det.

Posted by Johan Fintling 2013-02-11 11:24:49

Jag har tidigare skickat följande funderingar via e-post, den 21 januari, men ej fått något svar.

Futurum Fastigheter har köpt Heimdalstomten och kommer att uppföra en ny förskola där, med byggstart i sommar/höst.

Enligt uppgift ska infarten till Heimdal, från Björksoppsvägen, flyttas några meter mot norr samt breddas så att föräldrarna kan köra in på tomten och lämna av barnen.

Hur ser vägsamfälligheten på den belastning som förskolan har på vägen? Dagliga transporter till/från denna bör ju belasta vägen med minst samma omfång som alla boende tillsammans? Motsvarar denna belastning den andel som förskolan utgör i samfälligheten?

Påverkar dessa byggplaner frågan om att asfaltera Björksoppsvägen?