Synpunkter

TelefonförsäljareForum

Posted by Heimdal-Skogsbacken 2016-11-03 17:20:25

2016-11-03

Ett företag som kallar sig Ventus Norden ringer och erbjuder "gratis" ventilationsundersökningar. Ger under samtalet sken av att utföra undersökningar som Örebro kommun tidigare genomförde. Företaget är registrerat med organisationsnummer 559036-8394 som är Ventulus Norden AB i Stockholm.

Har ni erfarenheter av företaget?Anslutningstrafik AnnelundAnnelund

Posted by Heimdal-Skogsbacken 2012-12-01 16:57:39

När Annelund exploateras kommer trafiken till och från det nya området att väsentligt belasta vägnätet inom nuvarande Samfällighetsförening.
Hur tycker du att trafiksituationen skall lösas?

Exploatering AnnelundAnnelund

Posted by Heimdal-Skogsbacken 2012-12-01 16:55:35

Det pågår en diskussion om Annelund och hur Annelund skall exploateras. Gällande detaljplan ger Lundbergs rättighet att stycka av 32 nya tomter i Annelundsområdet.
Troligen kommer dessa nya fastigheter att ingå i vår nuvarande samfällighetsförening.

Inbjudan till debatt om verksamhetenVerksamheten

Posted by Heimdal-Skogsbacken 2012-12-01 16:53:19

Ni som är medlemmar i Samfällighetsföreningen inbjuds härmed att delge era synpunkter på verksamheten.
Synpunkter kan också skickas in via de mailadresser som finns på hemsidan.